TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ  
THÔNG TIN SỰ KIỆN
Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan
Trong 2 ngày 27/8/2018 và 30/8/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ đăng ký kinh doanh, cán bộ thuế của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các Cục Thuế của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
  Xem thêm
 
NEWLETTER
Xem thêm
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Dịch vụ pháp lý cho ngân hàng, công ty tài chính giải quyết nợ xấu
Doanh nghiệp
Đầu tư
Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Tố tụng và giải quyết tranh chấp
Thuế
Tư vấn, soan thảo Hợp Đồng Thương Mại
Lao động và Bảo Hiểm Xã Hội
Sở hữu trí Tuệ
Nhượng quyền thương mại
Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan

Trong 2 ngày 27/8/2018 và 30/8/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ đăng ký kinh doanh, cán bộ thuế của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các Cục Thuế của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 27/7/2017, đồng thời trên cơ sở yêu cầu thực tế của việc hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông qua một môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và minh bạch và ý kiến tiếp thu từ các đại biểu địa phương đối với một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định đã được ký ban hành ngày 23/8/2018. Nhằm phổ biến, hướng dẫn những điểm mới của Nghị định cho cán bộ đăng ký kinh doanh các địa phương, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP bổ sung quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Đồng thời, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã dự thảo những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để xin ý kiến các đại biểu địa phương đối với những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Thông tư cho phù hợp với những điểm sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cũng tại Hội thảo lần này, Ông Trần Tuấn Hưng – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin của Tổng cục Thống kê đã giới thiệu một số điểm mới của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 như: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 đã chi tiết một số hoạt động trong những ngành thích hợp và phát triển các ngành chi tiết hơn đến cấp 4, cấp 5 như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại nhằm phù hợp hơn với nguyên tắc và thực tế.

Những nội dung trong Chương trình Hội thảo lần này đều là những nội dung mới và quan trọng mà cán bộ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cần nắm vững để phục vụ cho quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệpDo vậy, các cán bộ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong cả nước đã tập trung, tích cực trong suốt thời gian diễn ra Chương trình Hội thảo để có thể nắm vững những điểm mới về mặt pháp lý.

Nguyễn Thanh Hòa

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/4790/chuong-trinh-hoi-thao-gioi-thieu-nghi-dinh-so-108-2018-nd-cp-sua-doi--bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-78-2015-nd-cp-va-mot-so-noi-dung-lien-quan.aspx

TIN KHÁC

 

WEBSITE LIÊN KẾT
TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ
TUYỂN TẬP BẢN ÁN
     
Home      |       Contact us      |       Site Map      |       © Trust Law Firm
Online: 5
Total visitor: 52,416