TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ  
THÔNG TIN SỰ KIỆN
Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan
Trong 2 ngày 27/8/2018 và 30/8/2018, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Chương trình Hội thảo giới thiệu Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và một số nội dung liên quan tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho cán bộ đăng ký kinh doanh, cán bộ thuế của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các Cục Thuế của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
  Xem thêm
 
NEWLETTER
Xem thêm
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Dịch vụ pháp lý cho ngân hàng, công ty tài chính giải quyết nợ xấu
Doanh nghiệp
Đầu tư
Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Tố tụng và giải quyết tranh chấp
Thuế
Tư vấn, soan thảo Hợp Đồng Thương Mại
Lao động và Bảo Hiểm Xã Hội
Sở hữu trí Tuệ
Nhượng quyền thương mại

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

We are intimately familiar with the business and the franchising law. Whether you are a franchisor, franchisee, corporate owner, partner in a business, or sole proprietor, We can help you with your legal needs, including:
Franchise registration & representation
Professional Practice Transactions.
Sale or purchase of a business.
Shareholder agreements.
Contracts.
Real estate.
General business services

Mua bán và Sáp nhập:

·   Trustlaw tư vấn và thẩm định pháp lý các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp M&A.

·   Tham gia thương lượng, đàm phán các thỏa thuận mua lại tài sản, phần vốn góp của thành viên, thỏa thuận sáp nhập và chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan đến giao dịch M&A.

·   Tư vấn, xử lý những giao dịch mua lại quyền kiểm soát phức tạp

·   Tư vấn quản lý Doanh nghiệp.

·   Hoàn thiện các hồ sơ, đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền.

WEBSITE LIÊN KẾT
TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ
TUYỂN TẬP BẢN ÁN
     
Home      |       Contact us      |       Site Map      |       © Trust Law Firm
Online: 2
Total visitor: 52,405